Στοιχεία Εργασίας P085

Κωδικός Εργασίας: P085
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανακύκλωση του Ενζυμικού Λουτρού στο στάδιο της Απολίπανσης και του Φινιρίσματος των Βαμβακερών Υφασμάτων.

Συγγραφείς:

Στυλιανή Καλαντζή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διόμη Μαμμά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κέκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
30