Στοιχεία Εργασίας P093

Κωδικός Εργασίας: P093
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Δομο-εξαρτώμενη βιολογική δραστικότητα δυαδικών συμπλόκων βαναδομορφών στην ανάπτυξη μοριακής φαρμακευτικής τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
35