Στοιχεία Εργασίας P0181

Κωδικός Εργασίας: P0181
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Targeting Water Flows and Screening Waste Treatment Technologies Trough Integrated Transhipment Models

Συγγραφείς:

Αθανάσιος Νικολακόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης Κοκόσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
128