Στοιχεία Εργασίας P0124

Κωδικός Εργασίας: P0124
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αξιοποίηση βιομηχανικού αποβλήτου ως φορέα οξυγόνου στην διεργασία καύσης με χημική ανάδραση (Chemical Looping Combustion)

Συγγραφείς:

Αντιγόνη Εύδου, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος Ζασπάλης, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Λώρη Ναλμπαντιάν, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
56