Στοιχεία Εργασίας P0139

Κωδικός Εργασίας: P0139
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάκτηση φαινολικών ενώσεων υψηλής αντιοξειδωτικής δράσης από τα απόβλητα οινοποίησης με τη χρήση ζεόλιθου ή αλουμίνας με ή χωρίς προκατεργασία.

Συγγραφείς:

Αλεξάνδρα Μοσχονά, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης
Μαρία Ζιαγκοβά, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης
Αλίκη Ηλιάδου, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης
Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
55