Στοιχεία Εργασίας P0153

Κωδικός Εργασίας: P0153
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Carbon fiber production:a step-by-step design and market analysis

Συγγραφείς:

Ηλίας Κούμουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Κώστας Μπαλιάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Βασίλειος Μαρκάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Σταύρος Ανάγνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
50