Στοιχεία Εργασίας P0361

Κωδικός Εργασίας: P0361
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΑΥΓΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Συγγραφείς:

Ζηνοβία Σκούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασίλης Στρατιώτου-Ευστρατιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
57