Στοιχεία Εργασίας P0369

Κωδικός Εργασίας: P0369
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Extreme changes of temperature and precipitation in three Greek cities

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
51