Στοιχεία Εργασίας P0390

Κωδικός Εργασίας: P0390
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Public health co-benefits from traffic related greenhouse gas emission policies

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περικλής Κοντορούπης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυριδούλα Νικολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Alberto Gotti, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Χαπιζάνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
53