Στοιχεία Εργασίας P0393

Κωδικός Εργασίας: P0393
Περίληψη:

Τίτλος Εργασίας:

Sensor data analysis for environmental exposure assessment

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Χαπιζάνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περικλής Κοντορούπης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
54