Στοιχεία Εργασίας P065

Κωδικός Εργασίας: P065
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Διαχωρισμός Φαινολικού Περιεχομένου Στερεών Παραπροϊόντων Οινοποιίας

Συγγραφείς:

Δημήτριος Ζάγκλης, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Χριστάκης Παρασκευά, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
58