Στοιχεία Εργασίας P096

Κωδικός Εργασίας: P096
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εκπομπές βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων σε αιωρούμενα σωματίδια από καύση διαφόρων ειδών βιομάζας.

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
59