Στοιχεία Εργασίας P0150

Κωδικός Εργασίας: P0150
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CNTs/polymer nanocomposites for antifouling activity: surface properties and perspectives

Συγγραφείς:

Ηλίας Κούμουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Αλεξάνδρα Δαριβάκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
122