Στοιχεία Εργασίας P0158

Κωδικός Εργασίας: P0158
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανακύκλωση πολυπροπυλενίου μέσω εκβολής αντιδρώντος συστήματος

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
117