Στοιχεία Εργασίας P0160

Κωδικός Εργασίας: P0160
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Επίδραση της παραγωγικής διαδικασίας στις θερμομηχανικές ιδιότητες συνθέτων γραφενίου/πολυπροπυλενίου

Συγγραφείς:

Γιώργος Παπαδημητρίου, Εργαστ. Τεχνολογίας Πολυμερών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαριάννα Τριάντου, Εργαστ. Τεχνολογίας Πολυμερών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πετρούλα Ταραντίλη, Εργαστ. Τεχνολογίας Πολυμερών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νάντια Τοντορόβα, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Χρήστος Τράπαλης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
119