Στοιχεία Εργασίας P0194

Κωδικός Εργασίας: P0194
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΙΝΩΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγγραφείς:

Ιωάννης Παζιάνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Θεοδώρα Χρηστάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ελευθερία Κοτρώνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ανδρεάνα Ασημοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιωάννης Τσιβιντζέλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
125