Στοιχεία Εργασίας P0199

Κωδικός Εργασίας: P0199
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Novel thermo-responsive polymers composed of sodium alginate and poly(N-isopropylacrylamide)

Συγγραφείς:

Oana Nicoleta Ciocoiu, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Στάϊκος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
115