Στοιχεία Εργασίας P0211

Κωδικός Εργασίας: P0211
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Physical properties of bacterial cellulose aqueous suspensions treated by ultrasounds

Συγγραφείς:

Ιωάννα Μαντάλα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευή Παξιμαδά, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελένη-Αλκμήνη Δημητρακοπούλου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικάλαος Καψοχείλης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απόστολος Κουτίνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
111