Στοιχεία Εργασίας P0217

Κωδικός Εργασίας: P0217
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΗΜΙΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
121