Στοιχεία Εργασίας P0251

Κωδικός Εργασίας: P0251
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Encapsulation of the natural product hydroxytyrosol in poly(lactic)acid nanoparticles coated with β-cyclodextrin polymer

Συγγραφείς:

Ζωή Σκούλλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τ. Καββαθά, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Μαρίνα Ρουσσάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Ελένη Καβέτσου, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Σταματίνα Βουγιούκα, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Αναστασία Δέτση, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
114