Στοιχεία Εργασίας P071

Κωδικός Εργασίας: P071
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Dielectric spectroscopy on alumina-epoxy composites towards the quantification of filler-particulate microstructure effects

Συγγραφείς:

Βασίλειος - Γεώργιος Γλένης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Γεώργιος Παπαλάμπρης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ουρανία Κοντοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Θεόδωρος Αργυρόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κωνσταντίνος Δέρβος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
113