Στοιχεία Εργασίας P0100

Κωδικός Εργασίας: P0100
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σύνθεση, φυσικοχημικές ιδιότητες και αντιμικροβιακή αξιολόγηση δυαδικών υβριδικών υλικών Bi(III)

Συγγραφείς:

Christiane M. Nday, ΑΠΘ , Πανεπιστήμιο του Cape Town
Graham Jackson, Πανεπιστήμιο του Cape Town

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
109