Στοιχεία Εργασίας P0101

Κωδικός Εργασίας: P0101
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Προηγμένα υλικά ψευδαργύρου στην ανάπτυξη αντιβακτηριακής νανοτεχνολογίας

Συγγραφείς:

Christiane M. Nday, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Μερμίγγη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Graham Jackson, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
99