Στοιχεία Εργασίας P0147

Κωδικός Εργασίας: P0147
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
101