Στοιχεία Εργασίας P0161

Κωδικός Εργασίας: P0161
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

STRUCTURAL AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF Sr- AND Al- DOPED APATITE TYPE LANTHANUM SILICATES PREPARED BY PECHINI METHOD

Συγγραφείς:

Δημήτρης Κιούπης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γλυκερία Κακάλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
90