Στοιχεία Εργασίας P0175

Κωδικός Εργασίας: P0175
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Μάριος Μαρίου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτριος Παντελής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Jilt Sietsma, Department of Materials Science & Engineering, Delft University of Technology
Giuseppina M. Mecozzi, Department of Materials Science & Engineering, Delft University of Technology

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
93