Στοιχεία Εργασίας P0213

Κωδικός Εργασίας: P0213
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Νέα δυαδικά και τριαδικά υβριδικά υλικά Ti(IV) με (υδροξυ)καρβοξυλικά οξέα. Συσχετισμός με βιολογική δραστικότητα.

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
98