Στοιχεία Εργασίας P0270

Κωδικός Εργασίας: P0270
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Structural evolution and stability of Au-Mo-Ni/GDC cermets under reducing/operating conditions: Characterization with in-situ CH4-XRD and in-situ H2-XPS

Συγγραφείς:

Χαράλαμπος Νεοφυτίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών-Χημ. Μηχ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Ιβάνα Μπλοβίνου, Πανεπιστήμιο Πατρών-Φυσ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
91