Στοιχεία Εργασίας P0271

Κωδικός Εργασίας: P0271
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Prenyloxycoumarins with antioxidant and lipoxygenase inhibitory activity: Synthesis, bioactivity evaluation and encapsulation in biodegradable poly(lactic acid) nanoparticles

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
88