Στοιχεία Εργασίας P0384

Κωδικός Εργασίας: P0384
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Νανονημάτων Πυριτίου: Κατασκευή με Πλάσμα, Οπτικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες

Συγγραφείς:

Αθανάσιος Σμυρνάκης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Παναγιώτης Δημητράκης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Ευάγγελος Γογγολίδης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
106