Στοιχεία Εργασίας P0399

Κωδικός Εργασίας: P0399
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Production of Graphene micro-ribbons to withstand large deformations

Συγγραφείς:

Γεωργία Τσούκλερη, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Maria Giovanna Pastore Carbone, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Χρήστος Τσάμης, INN ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ελένη Μακαρώνα, INN ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Γιάννης Παρθένιος, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Κωνσταντίνος Παπαγγελής, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κώστας Γαλιώτης, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
89