Στοιχεία Εργασίας P0456

Κωδικός Εργασίας: P0456
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

STUDY OF GERMANIUM/GERMANIUM-OXIDE AND GERMANIUM/GERMANIUM-OXIDE/HIGH-K-OXIDE INTERFACES FOR MICROELECTRONIC APPLICATIONS

Συγγραφείς:

Γεώργιος Σκουλατάκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Στέλλα Κέννου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ.Α. Μποτζακάκη, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σ.Ν. Γεωργά, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ.Α. Κροντηράς, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Σβάρνας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
92