Στοιχεία Εργασίας P049

Κωδικός Εργασίας: P049
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Development of cellulose-TiO2 nanocomposite aerogels processed by ionic liquids and supercritical CO2

Συγγραφείς:

Ηλέκτρα Δρυγιαννάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Τσιόπτσιας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Παναγιώτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
86