Στοιχεία Εργασίας P082

Κωδικός Εργασίας: P082
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CARBON NANOTUBES AND THEIR EFFECT ON E. COLI VIABILITY

Συγγραφείς:

Νικολέττα Βλάχου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αικατερίνη-Φλώρα Τρομπέτα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Περιβολιώτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διόμη Μαμμά, National Technical University of Athens
Αμαλία Σκαρμούτσου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κέκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
85