Στοιχεία Εργασίας P095

Κωδικός Εργασίας: P095
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υβριδική νανοτεχνολογία αντιοξειδωτικής προστασίας στη νευροεκφύλιση τύπου Alzheimer

Συγγραφείς:

Christiane Muswamba-Nday, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Graham Jackson, Πανεπιστήμιο του Cape Town
Ελευθέριος Χαλέβας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Σαλίφογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
104