Στοιχεία Εργασίας P0256

Κωδικός Εργασίας: P0256
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

NUMERICAL MODELLING OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE (DBD) AT ATMOSPHERIC PRESSURE IN A PLANE-TO-GRID REACTOR FOR SOIL REMEDIATION

Συγγραφείς:

Νάντια Μπαλή, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Ευγένιος Σκούρας, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Βασίλης Μπουργανός, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Χρήστος Τσακίρογλου, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
66