Στοιχεία Εργασίας P0280

Κωδικός Εργασίας: P0280
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υπολογιστική Διερεύνηση Ροϊκού Πεδίου Βιολογικών Υγρών σε Κλινικά Σημαντικές Συνθήκες με Απλεγματικές Μεθόδους

Συγγραφείς:

Ευγένιος Σκούρας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) & ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.
Χριστάκης Παρασκευά, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμ. Χημικών Μηχανικών
Μάριος Βαλαβανίδης, ΤΕΙ Αθήνας/Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
Αλέξανδρος Καλαράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.
Ιωάννης Καλογήρου, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.
Κωνσταντίνος Μαυρίδης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
70