Στοιχεία Εργασίας P0379

Κωδικός Εργασίας: P0379
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Modeling of the structure and transport properties of hybrid membranes with nanotechnology-based barrier promoters for food packaging

Συγγραφείς:

Αναστασία Πέτση, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Ευγένιος Σκούρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Βασίλης Μπουργανός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
65