Στοιχεία Εργασίας P086

Κωδικός Εργασίας: P086
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μοντελοποίηση των Φαινομένων Ροής, Μεταφοράς και Ελεγχόμενης Καταβύθισης κατά την Ανάμειξη Αλατούχων Διαλυμάτων σε Δίκτυα Πόρων Σύνθετης Γεωμετρίας

Συγγραφείς:

Ευγένιος Σκούρας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) & ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.
Βαρβάρα Συγγούνη, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) & Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμ. Χημικών Μηχανικών
Αναστασία Πέτση, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)
Χριστάκης Παρασκευά, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμ. Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
67