Στοιχεία Εργασίας P087

Κωδικός Εργασίας: P087
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υβριδική Μέθοδος Υπολογισμού Αγωγής και Συναγωγής Θερμότητας με Χρονοχωρικά Μεταβαλλόμενη Αγωγιμότητα χρησιμοποιώντας Καινοτόμες Απλεγματικές Μεθόδους και Μεθόδους Δικτύου-Boltzmann

Συγγραφείς:

Νικόλαος Καραγιαννάκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) & Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμ. Χημικών Μηχανικών
Γεώργιος Μπουραντάς, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.& Univ. Luxembourg/Faculty of Science, Science, Technology and Communication
Αλέξανδρος Καλαράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.
Ευγένιος Σκούρας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) & ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών T.E.

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
69