Στοιχεία Εργασίας P0221

Κωδικός Εργασίας: P0221
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Έναρξη κρυστάλλωσης του ανθρακικού ασβεστίου σε μεμβράνες αφαλάτωσης : Πειραματική και θεωρητική μελέτη της κατά μέτωπο διήθησης με ανάδευση

Συγγραφείς:

Μαργαρίτης Κώστογλου, Τμήμα Χημείας/ΑΠΘ
Αναστάσιος Καράμπελας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
77