Στοιχεία Εργασίας P0253

Κωδικός Εργασίας: P0253
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων ξήρανσης στις ρεολογικές ιδιότητες τροφίμων

Συγγραφείς:

Βασιλική Οικονομοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
78