Στοιχεία Εργασίας P0260

Κωδικός Εργασίας: P0260
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Thermal behavior of aluminate refractory mixtures

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
75