Στοιχεία Εργασίας P0420

Κωδικός Εργασίας: P0420
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΙΟΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΕΡΙΩΝ

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
79