Στοιχεία Εργασίας P0180

Κωδικός Εργασίας: P0180
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ατομιστική Προσομοίωση Monte Carlo και Μοριακής Δυναμικής της δομής συστημάτων ημιφθοριωμένων αλκανίων

Συγγραφείς:

Φλώρα Τσούρτου, Πανεπιστήμιο Πατρών & FORTH / ICE-HT
Ορέστης Αλεξιάδης, Πανεπιστήμιο Πατρών & FORTH / ICE-HT
Βλάσης Μαυραντζάς, Πανεπιστήμιο Πατρών & FORTH / ICE-HT
Βασίλειος Κολώνιας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευθύμιος Χούσος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
73