Στοιχεία Εργασίας P0329

Κωδικός Εργασίας: P0329
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

A relation between the tunable solvatochromism of D-π-Α dyes and their ionicity. The case of pentacyanoferrate(II) bipyridine complexes.

Συγγραφείς:

Ραφαέλο Παπαδάκης, Department of Chemistry, Uppsala University, Sweden
Ιωάννα Δεληγκιόζη, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
Αθανάσιος Τσολομίτης, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
72