Στοιχεία Εργασίας P0392

Κωδικός Εργασίας: P0392
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΘΕΙΪΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ:ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Συγγραφείς:

Ευάγγελος Αθανασόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
74