Στοιχεία Εργασίας P0137

Κωδικός Εργασίας: P0137
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Ν2Ο ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir/Al2O3: ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Συγγραφείς:

Ελένη Πάπιστα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Παχατουρίδου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Νικόλαος Κακλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τζουλιάνα Κράια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ιωάννης Γεντεκάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
11