Στοιχεία Εργασίας P0171

Κωδικός Εργασίας: P0171
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Πειραματική μελέτη της περιοδικότητας, διεγερσιμότητας και διπλής ευστάθειας του ηλεκτροχημικού ταλαντωτή Fe|H2SO4,CuSO4|Cu, για τον έλεγχο απλών ρομποτικών συστημάτων

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ελένη Ανδρέου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
15