Στοιχεία Εργασίας P0172

Κωδικός Εργασίας: P0172
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υπολογιστική μελέτη της χωρο-χρονικής απόκρισης ταλαντούμενων ηλεκτροχημικών συστημάτων σε διαμορφώσεις δύο και τριών ηλεκτροδίων

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Παναγιώτης Σταματόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
16